EDRS MÜHENDİSLİK

HESAP MÜHENDİSLİK LDT.ŞTİ.& RAFKON Endüstriyel Depo ve Raf Sistemleri (EDRS) konusunda uzmanlaşmış bir mühendislik ve danışmanlık şirketidir. 2013 yılında kurulan şirket, EDRS kullanıcısı ve üreticisi firmalara en yüksek müşteri memnuniyeti ile hizmet vermektedir. Ülkemiz büyüyen ekonomisi ile birlikte gelişen bir ülkedir. Türk firmalarının üretim ve ihracat oranları bölge ülkeleri ile karşılaştırıldığında oldukça rekabetçi seviyelerdedir. Bu kapsamda lojistik sektörü, yoğun üretim ve dış ticaretin gerçekleştiği ülkemizde her zaman çok dinamik bir sektör olmuştur. Depolama ise lojistik tedarik zincirinde önemli ve kritik bir rol oynamaktadır. HESAP MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.& RAFKON A.Ş. bu kritik rolü göz önünde bulundurarak yatırımlarını bu doğrultuda gerçekleştirmiş ve kısa bir zaman zarfında EDRS kullanıcı ve üreticileri tarafından takdir edilen bir başarı seviyesini yakalamıştır.

HESAP MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.& RAFKON A.Ş. Aşağıda belirtilen uzmanlık alanlarında mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır;

1. Yeni inşa edilecek ağır endüstriyel depo ve raf sistemlerinin mimari (fonksiyonel) ve mühendislik tasarımı
2. Yeni inşa edilecek EDRS yapılarına ait fabrika imalatlarının ve sahada montajlarının onaylı projelere uygun şekilde yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ve kalite kontrol süreçlerinin yürütülmesi. Kullanıcı adına ilgili tüm teknik süreçlerin izlenmesi ve EDRS kullanıcısı firmaya rapor edilmesi.
3. Mevcut EDRS yapılarının periyodik mühendislik durum değerlendirme, bakım ve onarım çalışmaları

Şirketimizin yukarıda belirtilen çerçeve kapsamında ilgilendiği raf sistemleri her türlü depo raf sistemini kapsamaktadır. Bunlar,

a. Sırt sırta (back to back) raf sistemi
b. İçine girilebilir raf sistemi (drive-in)
c. Giydirme cephe raf sistemi (rack-clad building)
d. Otomatik raf sistemi (AS/RS)
e. Çok katlı raf sistemi (mezzanin)
f. Mekik raf sistemi (shuttle racking)
g. Mobil raf sistemi (mobile racking)
h. Dar koridor raf sistemi (very narrow aisle raking)
i. Push back raf sistemi
j. Paletli kayar raf sistemi (pallet flow)
k. Konsol kollu raf sistemi (cantilever racking)
l. Entegre raf sistemi (integrated racking)

Yukarında belirtilen faaliyet kalemleri ile ilgili detaylar aşağıda sunulmuştur.

1. Yeni inşa edilecek ağır endüstriyel depo ve raf sistemlerinin mimari (fonksiyonel) ve mühendislik tasarımı

Bu başlık altında RAFKON aşağıda belirtilen hizmetleri sunmaktadır;

a. MİMARİ (FONKSİYONEL) TASARIM PROJELERİ: Kullanıcının fonksiyonel ihtiyaçları göz önüne alınarak ve seçilen EDRS tipine bağlı olarak belirlenen tolerans, deformasyon ve açıklık / aralık limitleri gözetilerek hazırlanan mimari projeler (bu projelerde TS EN15620 ve TS EN629 standartları referans alınmaktadır)

b. MÜHENDİSLİK TASARIM PROJELERİ: Mimari tasarım projesine uygun şekilde taşıyıcı sistem seçimi, yapısal analiz ve tasarımların gerçekleştirilmesi ve uygulama projelerinin hazırlanması. Bilindiği gibi endüstriyel depo ve raf sistemleri ince cidarlı çelik doğrusal elemanların birbirlerine nispeten zayıf birleşimler ile bağlanarak (konvansiyonel çelik yapılara göre) oluşturulan çerçeve sistem yapılardır. Bununla birlikte bağımsız bir EDRS tarafından taşınan toplam ürün yükü, tasarlanan EDRS’ye ait taşıyıcı sistem zati ağırlığın 9-10 katı mertebelerindedir. Örneğin 5 katlı ve 20 açıklıklı bir EDRS yapısında depolanması (taşınması) istenen toplam 240 tonluk paletli ürün zati ağırlığı yaklaşık 24 tonluk bir taşıyıcı sistem ile çözülebilmektedir. İçinde yaşadığımız / çalıştığımız betonarme binalarda tam tersine bir durum geçerlidir. Dolayısıyla EDRS yapıları bu özellikleri nedeniyle yapısal açıdan hassas yapılardır ve doğru mühendislik hizmeti almadan tasarlanan EDRS yapılarının çeşitli yük ve yük kombinasyonları altında hasar görmesi ve kısmi ya da tamamen göçmesi olasılığı yüksektir. Özellikle depremlerin çok büyük risk oluşturduğu ülkemiz koşullarında EDRS yapılarının mühendislik tasarımı mal ve can güvenliği açısından daha da önem kazanmaktadır. RAFKON, kurulduğu tarihten itibaren oluşturduğu bilgi birikimi ve tecrübe ile en güncel uluslararası mühendislik standartlarına göre etkili EDRS’lerin mühendislik tasarımı konusunda hizmet verebilecek yetkinliktedir. Mühendislik tasarımında (yapısal tasarım) başvurulan temel standartlar Avrupa kaynaklı ve ülkemizde de resmi geçerliliği bulunan TS EN15512, TS EN16681 (deprem) ile Kuzey Amerikan RMI 2012 ve FEMA460 standartlarıdır.

c. MÜHENDİSLİK PROJE ÇİZİMLERİNİN HAZIRLANMASI: EDRS taşıyıcı sisteminin emniyetli hesap ve tasarımını takiben imalat ve montaja yönelik detaylı uygulama projelerinin hazırlanması, malzeme keşif listelerinin oluşturulması.

d. TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLANMASI: İmalat ve montaj ile ilgili ihale dosyasının önemli bir bölümünü teşkil eden ve EDRS imalat ve montajının ilgili standartlara uygun şekilde ve kalitede yapılmasını sağlamak amaçlı teknik şartnamelerin hazırlanması (ilgili referans standartlar TS EN15620 ve TS EN15629).

2. Yeni inşa edilecek EDRS yapılarına ait fabrika imalatlarının ve sahada montajlarının onaylı projelere uygun şekilde yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ve kalite kontrol süreçlerinin yürütülmesi

EDRS yapılarının imalat ve montaj süreçlerinin onaylı proje ve teknik şartnameye uygun şekilde gerçekleştirilmesi adına imalat ve montaj süreçlerinin koordine edilmesi, ilgili tüm teknik süreçlerin izlenmesi, kontrol edilmesi ve EDRS kullanıcısı firmaya rapor edilmesi. EDRS yapıları yukarıda da bahsedildiği gibi yapısal açıdan hassas yapılardır ve dolayısıyla sistemlerden beklenen emniyetli yapısal performansın sağlanabilmesi için imalat ve montajda çok sıkı toleranslara uyulması gerekmektedir. Bu da ancak ve ancak imalat ve montajın planlı bir çalışma ile adım adım izlenmesi ve kontrol edilmesi ile mümkündür. Bu kapsamda bir Gözetleme ve Test Planı (GTP) (Inspection and Test Plan) çerçevesinde söz konusu izleme ve kontrol süreçlerini gerçekleştiriyor ve rapor ediyoruz. GTP çalışması içerik olarak fabrikada üretilen elemanlar üzerinde yapılacak testler ve boyutsal ölçümler ile montajı tamamlanan global sistem üzerinde yapılacak boyutsal sapma ölçümlerini kapsamaktadır. Kullanıcı montajı tamamlanan EDRS ye ilk ürününü yüklemeden önce GTP deki tüm koşulların sağlanması gerekmektedir. RAFKON olarak müşterilerimize EDRS’lerin fabrika içi imalat ve sahadaki montajı ile ilgili uygunluk kontrolü hizmetlerini tarif edilen kapsamda en etkili şekilde vermeyi taahhüt ediyoruz.

3. Mevcut EDRS yapılarının periyodik mühendislik durum değerlendirme, bakım ve onarım çalışmaları

Kurulduğu yıldan itibaren birçok EDRS kullanıcısı firma mevcut depo raf sistemlerinin detaylı mühendislik durum değerlendirmesi çalışması ile ilgili firmamıza başvurmuş ve firmamızdan bu konuda hizmet almış bulunmaktadır. Başvuran firmaların temel motivasyonu genellikle mevcut EDRS yapılarının olası bir şiddetli deprem etkisi altında yapısal performanslarının belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması olmuştur. Yapılan çalışmalarda yerinde alınan teknik veriler ışığında yapıların mühendislik analizleri gerçekleştirilmiş ve olası bir şiddetli depremi sağlıklı atlatabilmesi adına EDRS’ler için gerekli yenileme ya da güçlendirme önerileri /projeleri sunulmuştur. Bunun dışında mevcut EDRS yapıları günlük operasyonel kullanım kapsamında çeşitli seviyelerde hasara maruz kalabilmektedir. Bu nedenle sistem içinde oluşan ve yapısal açıdan tehdit oluşturan hasarların periyodik kontroller yapılarak tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu kapsamda HESAP MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.& RAFKON A.Ş. olarak mevcut EDRS yapılarının periyodik mühendislik durum değerlendirme (kullanım kaynaklı hasar ve deprem), bakım ve onarım çalışmalarını ilgili standartlar ışığında gerçekleştiriyor ve somut tespit ve önerileri içeren mühendislik raporlarını müşterilerimizin dikkatine sunuyoruz. Bu şekilde ömürleri uzun, sağlıklı ve sürdürülebilir EDRS’lerin kullanımına katkıda bulunuyoruz.