YENİ DEPO RAF PROJELERİ TASARIMI VE HESABI

YENİ DEPO RAF PROJELERİ TASARIMI VE HESABI

1.    Depo Raf sisteminin tasarımı,

2.    Depo raf sistemim Statik-Dinamik(deprem ) hesaplarının yapılması,

3.    Depo raf Sistemlerinin Statik Dinamik hesap raporlarının hazırlanması

4.    Depo raf istemlerinin metraj çalışması malzeme envanterinin çıkarılması malzeme listelerinin oluşturulması.

5.    Depo raf sisteminin varsa saha zemin radye temel, bodrum katlı depo raf sistemlerinin beton tasarımı, betonarme ofis binasının ve statik hesaplarının yapılması keşif ve metrajlarının çıkarılması,

6.    Depo raf sisteminin mekanik tesisat projelerinin hazırlanması ,havalandırma sistemi ,sıhhı tesisat ve yangın tesisat  projelerinin hazırlanması,

7.    Depo raf sistemlerinin elektrik tesisat projesinin hazırlanması,

8.    Tüm mimari projenin çizilmesi

9.    Tüm projelerin şartnamelerinin hazırlanması

Yukarıda verilen proje müellifleri meslek gurubu aşağıdaki gibidir.

Depo raf proje tasarım ve statik dinamik hesap                         Makina mühendis

Depo raf Beton statik hesap                                                           İnşaat Mühendisi

Depo raf Sıhhı tesisat Proje ve tasarım                                        Makina mühendisi

Depo raf Havalandırma tesisatı ve tasarım                                 Makina mühendisi

Depo raf yangın tesisatı proje tasarım                                         Makina mühendisi

Depo raf Elektrik tesisatı proje tasarım                                       Elektrik Mühendisi

Mimari projenin hazırlanması                                                         Mimar