Endüstriyel Depo Raf Sistemleri (EDRS) yapısal hesap

Endüstriyel Depo Raf Sistemleri (EDRS)  yapısal hesap, tasarım, imalat ve montajı ile ilgili kullanılmakta olan FEM (Federation of Material Handling) Avrupa normları;

  • FEM 10.2.01 terminology (terminoloji)
  • FEM 10.2.02 the design of static steel pallet racking (statik çelik paletli (ağır yük) rafın tasarımı)
  • FEM 10.2.04 recommendations for the safe use of static steel racking and shelves (statik çelik rafın güvenli kullanımı için öneriler)
  • FEM 10.2.05 safety in working with lift trucking in and around pallet racking. (asansörlü istif cihazı ile çalışma ve pallet rafın etrafında çalışma güvenliği.)
  • FEM 10.2.06 The design of hand loaded static steel shelving systems. (El ile yükleme yapılan (Minirack) statik çelik rafın tasarımı)
  • FEM 10.2.07 The design of drive in and drive through pallet racking (Drive-in ve drive-through (ilk giren ilk çıkar) rafın tasarımı)
  • FEM 10.2.08 The seismic desing of static stell pallet racking (Palet rafın sismik tasarımı)
  • FEM 10.3.01 rules for the desing of storage and retrieval machines (depolama ve alma makinelerin tasarım kuralları)
  • FEM 10.2.03 Çelik Depo Raf Sistemleri – Paletli Raf Sistemlerinin kullanımına dair kılavuz- Kullanıcı Kılavuzu

 

Endüstriyel Depo Raf Sistemleri (EDRS)  yapısal hesap, tasarım, imalat ve montajı ile ilgili kullanılmakta olan RMI (Rack Manufacturers Institute)  Amerika normu;

  • Amerikan Raf Üreticileri Enstitüsü RMI (Rack Manufacturers Institute) Standardı. MH16.1-2008 standardı.